Forex คืออะไร? รู้จัก Forex ภายใน 10 นาทีเท่านั้น!!Forex คืออะไร Forex หรือ FX ย่อมาจากคำว่า “Foreign Exchange” ซึ่งมีความหมายว่า ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เราสามารถสร้างรายได้จากตลาด Forex …

source

You might like